Kuule, koe & näe

Oikaisut ajatushautomoraporttiin

Kustantajalle toimitettu palaute on sisältänyt varsinaisten oiottavien olennaisten asiavirheiden lisäksi kritiikkiä raportin tyyliä, tavoitteita, tekotapaa, argumentointia, sävyä, rajauksia, muotoiluja ynnä vastaavaa kohtaan. Kustantaja on pyytänyt raportin kirjoittajilta vastauksen näihin kysymyksiin, ja se on julkaistu samaan aikaan näiden oikaisujen kanssa samoilla netn.fi-verkkosivuilla, joilla raporttikin on ilmestynyt. He palaavat asiaan tarpeen mukaan. Myös mahdolliset vastineet raporttiin julkaistaan tällä sivustolla.

 

 • Prof. Esa Saarinen on syntynyt vuonna 1953 (ei 1951) (s. 77).
 • ”Feministinen Ajatuspaja Hattu” on virallisesti Feministinen ajatushautomo Hattu (s. 80).
 • Markus Neuvosen syntymävuosi on 1980 (ei 1981). Hän ei ole vetänyt Toimenpide-lehteä, eikä ole fantasiaharrastaja. Ratkes ry:n tapahtumassa puhunut Neuvonen ei myöskään ole ratkaisukeskeisyys- eli ratkes-kouluttaja. (s. 194, 489 & 233.)
 • Sosiaalipsykologiasta Jyväskylän yliopistossa valmistuneen Emilia Lahden Pennsylvanian yliopistossa suorittamat opinnot esiintyvät raportissa muodossa ”MAPP-täydennyskoulutus”. Korrekti kokonaismuoto on ”MAPP (Master of Applied Positive Psychology)”. (s. 194, 253, 295 & 312.) Raportissa ei erikseen todeta, että Upenniin kuuluvan College of Liberal Arts and Professional Studiesin hallinnoima koulutus on maisteritasoinen (s. 132, 143, 146).
 • DI Peter Kenttä ei ole syntynyt 1985, hänen lopputyönsä ei ilmestynyt 2009, eikä se käsitellyt organisaatiosuunnittelua tai muutosjohtamista. Kenttä ei ole toiminut päätoimisesti yrittäjänä. (s. 195).
 • Lauri Järvilehdon ”Viiden elämää muuttavan lukukokemuksen” lista ei ole julkaistu hänen kirjassaan Tee itsestäsi mestariajattelija vaan hänen blogissaan Ajattelun ammattilainen (s. 233).
 • Masek & Yaminin käyttämä lyhenne IMQ tulee sanoista intrinsic motivation questionnaire, Filosofian Akatemian IMQ taas sanoista intrinsic motivation quotient (s. 355).
 • Järvilehto ei myynyt vaan teki korvauksetta Sitralle OPE Talks -sivuston (s. 362 & 365).
 • Poliisiammattikorkeakoulun pääsykoe, jonka materiaalina ovat Karoliina Jarengon & Frank Martelan kirja Sisäinen motivaatio sekä Tapio Aaltosen ym. Kutsumusjohtaja, on nimenomaan ylemmän AMK-tutkinnon pääsykoe (s. 391 & 444).
 • Sisukonetta ei lanseerattu ”Sisun juhlavuoden” erityisen ”Sisuhetken” päivänä 10. maaliskuuta 2015 vaan jo Sisu-nimipäivänä 28. helmikuuta 2015 (s. 443).
 • Margita Klemetti on toiminut Ambeassa henkilöstöjohtajana, ei henkilöstöpäällikkönä (s. 448).
 • Sivulta 451 (ja laajemmin alaluvusta III.12) voi saada sen käsityksen, että Työelämä 2020 -hankkeen toimijaverkostoon pyydettäisiin mukaan. Siihen liitytään omasta pyynnöstä ja täyttämällä tietyt hyväksymiskriteerit.
 • ’Kutsumus’-käsitettä tarkastelevaan alalukuun sisältyvässä tekstikohdassa ”Järvilehto väittää siis arkistaneensa […] ’kukoistus’-käsitteen” on lyöntivirhe. Lainauksen lopun oikea muoto on: ”[…] ’kutsumus’-käsitteen”. (s. 458.)
 • Viestintää Helsingin yliopistossa opiskellut Olli Parviainen valmistui 2010 (ei 2009).

 

Tampereella 6. heinäkuuta 2016, niin & näin -kirjat ja niin & näin / Eurooppalaisen filosofian seura ry.

 

Hannele Huhtala, Sami Syrjämäki, Jarkko S. Tuusvuori, Ajatuspajoista innovaatiokumppanuuksiin – Tapaus Filosofian Akatemia. Raportti uusimmasta valmennuskonsultoinnista ja julkisen järjenkäytön ohentuvasta kriittisyydestä. niin & näin, Tampere 2016 (ISBN 978–952–7189–08–5) / niin & näin 2/2016, verkkoteksti. Teoksen verkkosivu: netn.fi/kirjat/ajatuspajat

 

Lisäys 19.7.2016: Olli Parviaiseen liittynyt oikaisu lisättiin luetteloon.