Kirjat

Kirjat

ajattelu_kasvatuksessa_kansi
Matthew Lipman

Ajattelu kasvatuksessa

Kasvatusfilosofinen johdatus ajattelun taitojen opettamiseen

Hyvä kasvatus johdattaa kasvatettavia itsenäistymään ja ajattelemaan maailmaa omakohtaisesti. Ajatteleminen ei kuitenkaan ole yksinkertainen asia vaan monien ilmiöiden, toimien ja valmiuksien verkosto. Kasvatusfilosofian nykyklassikoihin kuuluva Ajattelu kasvatuksessa esittelee kriittisen, luovan ja huolehtivan ajattelun piirteet ja edellytykset. Teos jäsentää ajattelemista inhimillisenä toimintana ja muotoilee tutkivan ajattelun opettamisen yhteisölliset perusteet.

Yhdysvaltalaisprofessori Matthew Lipman (1923–2010) tunnetaan parhaiten kaikkialle maailmaan levinneen ”filosofiaa lapsille ja nuorille” -lähestymistavan (philosophy for children, P4C) isänä. Hänellä on ollut huomattava vaikutus nykyisiin käsityksiimme lasten ajatteluvalmiuksista ja tutkivan ajattelun opettamisesta. Pääteoksessaan Lipman avaa ajattelua edistävän kasvatuksen ja opetuksen peruskysymykset monipuolisesti ja perusteellisesti mutta silti helposti lähestyttävästi. Hän osoittaa, että ajattelun opettaminen on sekä mahdollista että ohittamattoman tärkeää. Kirjan jälkisanat on kirjoittanut kasvatusfilosofian ja filosofianopetuksen kotimainen asiantuntija, teoksen toimittaja Tuukka Tomperi.

Hinta 35 € (kestotilaajille –25 %)

Sähkökirja 25 €

(Thinking in Education, 2003. 2. uud. laitos.)
Kääntäjä(t): Tapani Kilpeläinen
Toimittaja(t): Tuukka Tomperi
Julkaisuvuosi: 2019
Sivumäärä: 366
ISBN: 978-952-7189-59-7
978-952-7189-60-3 (sähkök.)