Kirjat

Kirjat

Pihl_23_kansi
Sami Pihlström

Elämän ongelma

”Filosofinen työ on minulle jatkuvasti ongelma juuri sen vuoksi, että se on niin keskeinen osa elämääni.”

Voimmeko ymmärtää, mitä elämämme on? Wittgensteinin mukaan elämän ongelma voi ratketa vain niin, että se häviää. Tämän ehdotuksen innoittamana ja sitä kritisoiden professori Sami Pihlström luotaa ihmiselämän ydinkysymyksiä: yksilön elämän merkitystä, kuolemaa, syyllisyyttä ja vastuuta. Kirjan valokeilaan kohoaa ihminen väistämättä eettisesti orientoituneena olentona.

Kokoelman kirjoituksissa Pihlström pohtii myös omaa rooliaan filosofina sekä akateemisen filosofian merkitystä tällaisten kysymysten äärellä. Mitä merkitystä filosofisella työllä voi yhteiskunnassa, jossa jo moraalista puhumisen mahdollisuus kapenee alati ja moraaliset puhetavat köyhtyvät koko ajan?

”Tutkittakoon ihmistä luonnontieteellisesti kuinka paljon tahansa, inhimillisen olemassaolon syvin sisältö ja mielekkyys jäävät yksilön itsensä rakennettaviksi.”

Painos loppu.

Sisällys

Lukijalle

1. Johdanto: Filosofia argumentaationa ja ajattelun kartoituksena

I. Maailman ymmärtäminen, elämän ihmettely
2. Ymmärtäminen filosofian – ja elämän – päämääränä
3. ”Maailma ja elämä ovat yhtä”: Tractatus ja solipsismi
4. Nykyhetken solipsismi
5. Ajattelu ja terveys: Filosofinen terapia ja terapeuttinen filosofia

II. Oleminen, kulttuuri ja arvot
6. Metafysiikan ja etiikan yhteydestä
7. Ajan ja ajallisuuden etiikasta ja metafysiikasta
8. Kuolema ja arvokas ihmiselämä
9. Pyhä ja paha
10. Moraalinen maailma, eettinen kulttuuri

III. Moraali ja sen rappio
11. Onko etiikka tieteenä mahdollinen?
12. Syyllinen ihminen markkinavoimien tuolla puolen: Miksi moraali ei ole kaupan?
13. Yksilö etiikan ytimessä
14. Satujen moraaliopetukset: Mietteitä moraalikasvatuksesta, ansiosta ja armosta
15. Moraalirealismi ja maailmankansalaisuus
16. Transsendentaalinen syyllisyys

Epilogi: Filosofia ja elämän ongelma

Viitteet
Kirjallisuus

 

Julkaisuvuosi: 2010
ISBN: 978-952-5503-43-2