Lehti

Ihminen, Elämä ja Kone

Vaikka valistus ja luonnontieteet ovat vapauttaneet ihmisen joukosta yliluonnollisia käsityksiä, on aikamme ihmisyys silti kaikkea muuta kuin vapaata. Inhimillisen vapauden rajoja voidaan yhä valottaa – valistuksen hengen vastaisesti – osoittamalla ihmisen häilyvyys itseään suurempien voimien armoilla. Tarvitsematta sanoutua irti naturalismista tai empirismistä voimme nimetä ihmisyyttä kannattelevat biologiset ja teknologiset voimat Elämäksi ja Koneeksi.