Lehti

Kanssanäyttelijä proteesina – Tuen vastavuoroisuus näyttämöllä

Proteesit ovat usein mahdollisimman huomaamattomiksi suunniteltuja apuvälineitä, jotka tarjoavat apua käyttäjälleen. Samalla proteesi pyrkii usein peittämään vammaisuutta ja tuen tarvetta. Mutta entä kun toinen ihminen toimii proteesina toiselle näyttämöllä? Kehitysvammaisen ja häntä avustavan ei-kehitysvammaisen näyttelijän suhteessa paljastuu ennen kaikkea tuenannon vastavuoroisuus. Samalla proteesin tarjoama tuki voidaan tehdä näkyväksi sen sijaan, että se yritettäisiin piilottaa. Ymmärrys tuen vastavuoroisuudesta purkaa myös ajatusta, jonka mukaan näyttelijän ruumiin on oltava erityisen kykenevä ja itsenäinen. Lue lisää…