Lehti

Lapsenkielen taivutuserikoisuudet paljastavat suomen taivutusjärjestelmän ongelmakohtia

Suomen kielen taivutusjärjestelmässä on muutamia pulmakohtia, joissa aikuisenkin kielenpuhujan kielitaju ainakin toisinaan horjuu. Yleensähän erilaisten muotojen tuottaminen oman kielen sanoista eli sanojen taivuttaminen sujuu huomaamattomasti ja automaattisen varmasti, mutta näissä taivutusjärjestelmän sumeissa kohdissa voivat esimerkiksi kielen eri tendenssit joutua ristiriitaan. Silloin kielitaju ei tarjoakaan tavallista tukeaan, vaan puhuja joutuu epävarmuusalueelle. Lapsen kielenkehityksessä on kiinnostava vaihe, jonka aikana tätä kielen sumeaa aluetta pääsee tarkastelemaan, kun taivutusjärjestelmän piilevät jännitteet tulevat esiin lapsen tuottamissa erilaisissa analogiamuodoissa. Lue lisää…

Teema/osio

Kieli

Tekijät

Klaus Laalo

Lehden sivut

99–101