Lehti

Miksi kokemusten tunnemerkitysten tutkiminen on vaikeaa? – Tunteiden filosofinen ongelma