Lehti

Paul Ricœur ja dialektinen hermeneutiikka – suomentajan esipuhe