Lehti

niin & näin 4/05

filosofia vastaan runous & Habermas

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Uusi suomalainen kirjallisuuslehti?

niin & näin

Pekka Gronow, Omaperäisyys vai yksinoikeus?
Mikko Tuhkanen & Pia Livia Hekanaho, Queer-tutkimus ja tieteellisen kirjoittamisen etiikka

Artikkeli

Esa Mangeloja, Viimeinen maagikko vai ensimmäinen rationalisti? – Isaac Newtonin teologinen ajattelu

Runous vastaan filosofia

Jarkko Tontti, Runous vai filosofia?
Jorge Luis Borges, Golem
Jacques Ancet, Meren ääni
Helena Sinervo, Kaksi runoa
Tuula Hökkä, Havisevan runojen filosofia
Jarkko Tontti, Runoilija kansallisfilosofin kourissa
Jarkko Tontti, Minä, Jacasser
Olli Sinivaara, Vastarinta
Jarkko Tontti, Kielen kriisin ylittäminen vastarintana – Kommentti Olli Sinivaaralle
Sini Kainulainen, Lukijan vastarinnat poetiikan mahdollisuutena – Kommentti Olli Sinivaaralle
Olli Sinivaara, Runoja sarjasta Ruohon ilo
Antti Nylén, André Gide ja kirjailijan kiusaukset
André Gide, Narkissos-tutkielma (Symbolin teoria)
Jarkko S. Tuusvuori, Astui rivihin – Leevi Lehto ja pupillien aikamuoto
Jarkko S. Tuusvuori, Runosta runoilijaan

Kolumni

Anita Seppä, Pullamössösukupolvi ja koko kansan Sauli

Positioita

Janne Kurki, Kääntämisen vapaus? – Kysymyksiä filosofian kääntäjän tehtävästä
Salla Tuomivaara, Amerikan valloittavuuden uhrina

Habermas, julkisuus, tiedonintressit

Rauno Huttunen, Jürgen Habermas ja julkisuuden rakennemuutos
Kaarlo Tuori, Liberaalista poliittisesta julkisuudesta deliberatiiviseen demokratiaan
Kauko Pietilä, Habermasin tiedonintressinajatuksen käyttö ja intressi

Kirjat

Markus Lång, Havaintoja vai tulkintoja?
Ville Lähde, Historian tuhojen peili?
Jukka Mikkonen, Perspektivistinen arvomaailmojen maalari
Jiri Nieminen, Feministisen filosofian suomalainen moniäänisyys
Tuukka Perhoniemi, ”Onko simpanssia mukana?” kysyi papukaija
Juha Varto, Vastuuta kasvatukseen
Ilmari Kortelainen, Analyyseja ensimmäisestä filosofiasta
Hakim Attar, Kuinka lukea todellisuutta hyvin