Lehti

niin & näin 4/97

tragedia & Sokal

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Pääkirjoitus

niin vai näin

Vesa Talvitie, Mielen maantiedettä?

Tragediasta, demoneista ja venäläisistä traagikoista

Kimmo Jylhämö, Hume, Nietzsche ja tragedian psykologia
David Hume, Tragediasta
Ilkka Mäyrä, Tragedian daimonista tekstin demonisuuteen
Tapani Laine, Tragedian etiikka
Mihail Bahtin, Shakespearesta
Lev Pumpjanski, Dostojevski traagikkona
Lev Pumpjanski, Lyhyt esitelmä Dostojevski-disputissa

Sokal Ranskassa

I.A. Kieseppä, Alan Sokal. Kvanttigravitaaion hermeneutiikka ja postmoderni diskurssi
Tommi Vehkavaara, Huijauksia vai konstruktioita

Silmän historiaa

Daniel Birnbaum, Läpitunkeva katse

Johdatusta sympatiaan ja alkoholismiin

Tommi Vehkavaara, Sympaattinen johdatus Stephen Toulminin filosofiaan
Jorma Laitinen, Johdatus alkoholismin filosofiaan

Polkuja filosofiaan: kirjoituskilpailun tulokset

Keijo Nevaranta, Raippaluoto ja taolaisuus

Kolumni

Arne Nevanlinna , Ana-logia

Kirjat

Sara Heinämaa, Martina Reuter & Kirsi Saarikangas (toim.): Ruumiin kuvia. Subjektin ja sukupuolen muunnelmia (Pekka Wahlstedt)
Leena Vilkka, Eläinten tietoisuus ja oikeudet, kettutyttöfilosofiaa ja susietiikkaa (Ville Lähde)
Finnish Yearbook of Political Thought 1997
Kari Palonen, Kootut retoriikat Esimerkkejä politiikan luennasta
(Petri Koikkalainen)
Markku Eskelinen: Digitaalinen avaruus (Aki Järvinen)
Daniel C. Dennett: Miten mieli toimii (Erkki Niiranen)
Italo Calvino: Kuusi muistiota seuraavalle vuosituhannelle (Tuukka Tomperi)
Markku Oksanen, Marjo Rauhala-Hayes (toim.): Ympäristöfilosofia (Tuukka Tomperi)

niin & näin ideksi 94–97

Indeksi 1994–1997
Filosofian opetusta eräissä yliopistoissa 1998

Takakannen klassikko

Boëthius, Filosofian lohdutus / Philosophiae consolatio

 

LOPPUUNMYYTY