Kirjat

Kirjat

Hardin_kiistayhteismaasta
Simo Kyllönen, Juhana Lemetti, Niko Noponen, Markku Oksanen

Kiista yhteismaista

Garrett Hardin ja selviytymisen politiikka

Biologi Garrett Hardin (1915–2003) kohosi ekologisen ja yhteiskuntatieteellisen keskustelun klassikoksi vuonna 1968 julkaistulla artikkelillaan ”Yhteislaidunten tragedia”. Kirjoituksessaan Hardin kuvaa tilannetta, jossa karjankasvattajat käyttävät yhteistä laidunmaata, mutta heidän karjansa tuottaman laskun maksavat pääasiassa muut. Ongelman voi yleistää kaikkia rajallisia luonnonvaroja koskevaksi, ja lopputulos on kaikkien kannalta aina yhtä tuhoisa.

Pohdinta Hardinin ympärillä ei ole laantunut. Kiista yhteismaista sisältää Hardinin artikkelin suomennoksen lisäksi kotimaisten asiantuntijoiden kriittisiä, taustoittavia ja selventäviä puheenvuoroja. Ne selvittävät Hardinin ajattelun perusteet, liittävät sen aatehistoriallisiin yhteyksiinsä, havahduttavat esittämään lisäkysymyksiä.

Lue esipuhe ja Hardinin artikkeli kokonaisuudessaan (pdf)

20 € (kestotilaajille –25 %)

Sisällys

Esipuhe

Markku Oksanen, Garret Hardin ja rajattoman vapauden vaarat

Garret Hardin, Yhteislaidunten tragedia

Marita Laukkanen, Yhteislaidunten ongelma ympäristö- ja luonnonvarataloustieteessä

Simo Kyllönen, Vailla teknistä ratkaisua: yhteislaidunten tragedia, yhteistoiminnan ongelmat ja ympäristöpoliittinen teoria

Juhana Lemetti ja Niko Noponen, Yhteislaidunten ongelma, ihmisluonto ja ensimmäinen poliittinen kysymys

Thomas Wallgren, Kovuuden sietämätön tenho

Viitteet

Kirjoittajat

Kirjoittajat

Simo Kyllönen, FM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

Marita Laukkanen, PhD, erikoistutkija, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Juhana Lemetti, FT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Niko Noponen, VTM (väit.), TM, päätoiminen tuntiopettaja, Siilinjärven lukio

Markku Oksanen, VTT, akatemiatutkija, Turun yliopisto

Thomas Wallgren, FD, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Kääntäjä(t): Niko Noponen
Julkaisuvuosi: 2011
Sivumäärä: 155
ISBN: 978-952-5503-58-6