Lehti

Vastuu, ihmisarvo ja vammaisuus

Peter Strawsonin 60 vuotta sitten kirjoitettu essee ”Freedom and Resentment” on edelleen relevantti kiistoissa vapaan tahdon ja moraalisen vastuun luonteesta. Sen keskeinen ajatus determinismin epäolennaisuudesta normaaleille vastuussa pitämisen käytännöillemme ei ole lainkaan vanhentunut, vaikka esimerkiksi neurotieteet ovat kehittyneet huimasti sitten 1960-luvun. Mutta joissakin suhteissa Strawsonin esseen voi nähdä olevan aikansa vanki ja kaipaavan päivitystä. Etenkin tapa, jolla siinä suhtaudutaan ”moraalisesti ja älyllisesti heikkolahjaisten” osallisuuteen moraalisen yhteisön jäseninä, ei vastaa nykyistä ajattelua vammaisten ihmisten yhdenvertaisista oikeuksista ja ihmisarvosta. Toisaalta kaikkien ihmisten yhtäläisen ihmisarvon filosofinen perusteleminen on edelleen yhtä vaikea tehtävä kuin se on ollut aina ennenkin. Lue lisää…