Kasvatettavia vastuullistavat tunteemme

Keskenkasvuiset testaavat Frans de Waalin mukaan ”yhteisön sosiaalisia sääntöjä kiusaamalla vanhempiaan”. Ainakin liian pitkälle menevänä tai huonona hetkenä tällainen käyttäytyminen on omiaan herättämään ärsytetyissä suuttumusta. Suuttumuksen ilmaisut ja mahdolliset toimenpiteet saattavat puolestaan herättää ilkeilevissä syyllisyyden ja katumuksen ilmauksia. Milloin suuttumus on aiheellista? Kaiketi silloin, kun suuttumuksen kohteen katsotaan olevan vastuussa moraalisesti paheksuttavasta toiminnastaan tai käyttäytymisestään. … Lue lisää

Filosofian koulukunnat: kommentti Hovilalle

Tiia-Mari Hovila kirjoitti niin & näin -lehden numerossa 3/2020 filosofian kahtiajaosta analyyttiseen ja mannermaiseen filosofiaan. Artikkeli on erinomainen, ja Hovila tekee monta osuvaa huomiota. Haluaisin kuitenkin esittää joitakin täydentäviä näkökulmia. Ennakkoluulot Hovila mainitsee, että hänen tutkimustaan filosofian eri perinteistä motivoi omien opintojensa alkuaikoina havaitsemansa opiskelijoiden vahvat käsitykset molemmista traditioista, vaikka aihetta ei käsitelty opetuksessa juurikaan. … Lue lisää

Filosofian kahtiajako? – Analyyttisen ja mannermaisen filosofian institutionaaliset tekijät

Viimeisten vuosikymmenien aikana filosofian jakoa mannermaiseen ja analyyttiseen on tutkittu laajalti. Sekä kansallisissa että kansainvälisissä tutkimuksissa jaottelun käyttökelpoisuus on yhtäältä kyseenalaistettu mutta toisaalta sitä on myös vahvistettu yliopistofilosofian opetuksessa, tutkimuksessa ja tieteellisissä kokouksissa. Miten jaottelua nykyään käytetään? Minkälaiset institutionaaliset tekijät ylläpitävät sitä? Lue lisää…