Christian Dotremontin matkakertomukset ja logogrammit – Ekopoetiikan ja paikkasidonnaisen kirjoittamisen polkuja Saamenmaalla

Saamenmaahan kohdistuu tänä päivänä risteäviä intressejä muiden muassa saamelaisten, kansainvälisten kaivosyhtiöiden ja ympäristöaktivistien tahoilta. Alueen muutospaine oli esillä jo belgialaisen avantgardisti Christian Dotremontin (1922–1979) matkakirjoituksissa, jotka ajoittuvat 1950–60-luvulle, aikaan etnografien tutkimusretkien ja massaturismin välillä. Dotremontille Saamenmaa paikkana kytkeytyi keskeisesti kirjoittamisen poetiikkaan, mistä osoituksena toimivat hänen logogramminsa eli sanapiirroksensa. Logogrammit ja lyyriset matkakertomukset dokumentoivat niin Saamenmaan … Lue lisää

Sävelten harmoniasta hälyjen taiteeseen

Luigi Russolo, Hälyjen taide (L’arte dei rumori, 1916). Suom. Tanja Tiekso & Janne Löppönen (Marinettin runojen suomennokset). Tutkijaliitto, Helsinki 2018. 99 s. Viime vuosina on ilmestynyt suomenkielisinä käännöksinä monia 1900-luvun alun avantgardistisia tekstejä, kuten André Bretonin ja Philippe Soupault’n vuonna 2013 suomeksi ilmestynyt surrealistinen teos Magneettikentät (Les champs magnétiques, 1919) sekä Tomi Huttusen toimittama kokoelma … Lue lisää

Vandalismia vai luokkataistelua? Tradition ristiriitainen merkitys Weimarin tasavallan alkuvuosien poliittisissa ja kulttuurisissa mullistuksissa

Vuotta 1918 ja sitä seuranneita vuosia voi monessa mielessä kutsua saksalaisen kulttuurin hulluiksi vuosiksi. Ensimmäisen maailmansodan aiheuttamat inhimilliset menetykset sekä taloudelliset ja kulttuuriset vaikutukset aiheuttivat kuohuntaa, joka lopulta johti vallankumoukseen marraskuussa 1918. Saksan yhteiskuntajärjestys muuttui keisarikunnasta perustuslailliseksi tasavallaksi, jonka ensimmäiset vuodet olivat sisä- ja ulkopoliittisesti sekä taloudellisesti räjähdysherkkiä. Yhteiskunnalliset muutokset politisoivat myös saksalaista taidekenttää ja kärjistivät taiteilijoiden … Lue lisää