Heimokuntaisuutta vastaan

Vasemmisto on aina ollut parhaimmillaan osoittaessaan ristiriitoja ja ironioita demokratioissa, jotka väittävät perustuvansa universaaleihin oikeuksiin mutta samalla syrjinnän ja köyhyyden keinoin kieltävät noiden oikeuksien hedelmät suurelta joukolta ihmisiä. Vain huonoimmillaan vasemmisto on tullut siihen johtopäätökseen, että tekopyhyys on kovertanut nuo oikeudet niin ontoiksi, että ne voidaan hylätä tai jopa tuhota. Lue lisää…

Taloudellisen kasvun julmuus

Teppo Eskelinen, Sorron rajat. Rosa Luxemburg poliittisen liikkeen, talouden ja siirtomaavallan teoreetikkona. Tutkijaliitto, Helsinki 2015. 151 s. ”Ajat, jolloin poliittisen kehityksen painopiste ja kapitalismin ristiriitojen kiteytymisakseli sijaitsi Euroopan mantereella, ovat kaukana takana. […] Eurooppalaisten ristiriitojen itsensäkin pelikenttänä on Euroopan mantereen sijasta kaikki maanosat ja valtameret.””Entwicklung und die Kristallisationsachse der kapitalistischen Gegensätze auf dem europäischen Kontinent … Lue lisää