Leikin viemää – Fink, Winnicott ja leikin kokemuksellinen paikka

Minne leikki vie meidät? Fenomenologi Eugen Finkin (1905–1975) teoria leikistä nojaa käsitteelliseen erotteluun subjektiivisen kuvittelun ja ulkoisen havainnon välillä, ja hän jäsentää leikin maailman näiden alueiden yhdistelmänä. Psykoanalyytikko Donald Winnicott (1896–1971) puolestaan hahmottelee leikin kokemuksellisena alueena, joka edeltää tällaisen erottelun jäsentymistä. Teorioiden keskinäinen suhde on mielenkiintoinen: Finkin näkökulmasta Winnicott ohittaa keskeisen fenomenologisen erottelun, kun taas … Lue lisää

What Is the Role of Philosophy in Psychiatry, Thomas Fuchs?

The University Clinic of Heidelberg has a long tradition of philosophers working in psychiatry. Professor Thomas Fuchs, the head of the research unit Phenomenological Psychiatry and Psychotherapy, explains how phenomenological research is carried out in a psychiatric hospital and how his philosophical commitments are present in his interaction with patients. The interview illuminates some main … Lue lisää