Kasvatuksen tehtävä kasvatusfilosofien pohdittavana – Peruskysymysten ikuinen paluu

pettersson_verkkoon

Kasvatusfilosofia osoitti elinvoimaisuutensa Suomessa keväällä 2023 lukuisissa seminaareissa, keskusteluissa ja yleisöluennoissa. Tapahtumien moninaisuuden vuoksi ei seuraavassa ole mahdollista käsitellä niitä kutakin seikkaperäisesti, joten yleiskuvan ohessa keskityn katsauksessa yhteen erottuneeseen pääaihelmaan, kasvatuksen päämäärien pohdintaan. Maaliskuussa Henri Pettersson väitteli Oulun yliopistossa tutkimuksella ”Peruste uskoa. Kriittisen ajattelun mahdollisuudet ja rajoitukset kasvatustavoitteena”1. Vastaväittäjäksi saapui yksi tunnetuimmista nykyisistä kasvatusfilosofeista, etenkin … Lue lisää