Open access -haastattelu III: digihumanismin kuulumisia

Open access ja digihumanismi nyt ja tulevaisuudessa: haastatteluita Ensimmäinen erä: kirjastojen kuulumisia Vastaajina FinELib-konsortion palvelupäällikkö Arja Tuuliniemi ja Helsingin yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen Toinen erä: kustantajien ajatuksia Vastaajina Gaudeamuksen kustannusjohtaja Leena Kaakinen ja Vastapainon toimitusjohtaja Kimmo Jylhämö Kolmas erä: digihumanismin kuulumisia Vastaajana professori Mikko Tolonen, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto   *** Kolmas erä: digihumanismin … Lue lisää

Open access -haastattelu II: kustantajien ajatuksia

Open access ja digihumanismi nyt ja tulevaisuudessa: haastatteluita Ensimmäinen erä: kirjastojen kuulumisia Vastaajina FinELib-konsortion palvelupäällikkö Arja Tuuliniemi ja Helsingin yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen Toinen erä: kustantajien ajatuksia Vastaajina Gaudeamuksen kustannusjohtaja Leena Kaakinen ja Vastapainon toimitusjohtaja Kimmo Jylhämö Kolmas erä: digihumanismin kuulumisia Vastaajana professori Mikko Tolonen, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto   *** Toinen erä: kustantajien … Lue lisää

Open access -haastattelu I: kirjastojen kuulumisia

Open access ja digihumanismi nyt ja tulevaisuudessa: haastatteluita Ensimmäinen erä: kirjastojen kuulumisia Vastaajina FinELib-konsortion palvelupäällikkö Arja Tuuliniemi ja Helsingin yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen Toinen erä: kustantajien ajatuksia Vastaajina Gaudeamuksen kustannusjohtaja Leena Kaakinen ja Vastapainon toimitusjohtaja Kimmo Jylhämö Kolmas erä: digihumanismin kuulumisia Vastaajana professori Mikko Tolonen, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto   *** Ensimmäinen erä: kirjastojen … Lue lisää

Filosofien avoimet tallennusalustat

Monissa tämän open access -kokonaisuuden teksteissä kerrotaan yliopistojen omista julkaisuarkistoista, joihin tutkijoiden toivotaan rinnakkaistallentavan julkaisunsa. Kansainvälisistä tallennusalustoista erityisesti filosofit ovat käyttäneet kahta: Academia.edua ja PhilPapersia. Avoimen saatavuuden tallennusalustat voidaan niputtaa OA-nimikkeen alle, sillä niissä tarjottava materiaali on avoimesti saatavilla (joskaan materiaali ei välttämättä ole täysin vastaava kuin painettu rinnakkaisjulkaisu). Toinen vaihtoehto on tarkastella niitä web … Lue lisää

Suomalaisten yliopistojen avointa julkaisemista koskevia linjauksia ja tietokantoja rinnakkaistallennukseen

Aalto-yliopisto — Aaltodoc Helsingin yliopisto — HELDA Jyväskylän yliopisto — JYX Itä-Suomen yliopisto — UEF Electronic Publications Lapin yliopisto — Lauda Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto — Jultika Svenska handelshögskolan — HARIS Tampereen yliopisto — TamPub Tampereen teknillinen yliopisto — TUTCRIS Kansalliskirjaston Doria-julkaisuarkistosta löytyvät Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Maanpuolustuskorkeakoulun, Sibelius-Akatemian, Turun yliopiston ja Åbo Akademin kokoelmat, … Lue lisää

Rinnakkaistallentaminen suomalaisissa yliopistoissa

Siirtyminen avoimeen tieteelliseen julkaisemiseen on ilmiönä vielä suhteellisen uusi. Vaikka avoimista julkaisukanavista on puhuttu vuosien ajan, konkreettisemmat aloitteet ja käytännöt ovat ilmestyneet aihetta vähemmän seuraavan näköpiiriin vasta parin viime vuoden aikana. Kuten kaikkien laajojen ja vasta aluillaan olevien muutosten kohdalla tapahtuu, ensireaktiot vaihtelevat innostuksesta epäilyyn. Moni tutkija ja julkaisija on hämmentynyt siitä, miten avoimen julkaisemisen … Lue lisää

Avoimen tiedon ihanne ja akateeminen arvonmuodostus

Humanistisilla aloilla monet open access -julkaisemisen haasteista liittyvät siihen, että tieteellisten julkaisujen levittäminen, käyttö ja arviointi ovat sidoksissa printtijulkaisujen ajalta periytyviin ihanteisiin ja mekanismeihin. Tätä on korostanut muun muassa OLH:n perustaja Martin Eve, joka toteaa kirjassaan Open Access and the Humanities (2014), että nämä mekanismit – niin hyödyllisiä kuin ne voivatkin olla yksittäisten tutkijoiden uran … Lue lisää

Tiedelehtien loppuja tai avoimia alkuja

Helsingin yliopistossa on arvosteltu rajuja ja nopeita leikkauksia. Alkuvuodesta muun muassa kansleri Thomas Wilhelmsson varoitti, että säästöjä ei voida toteuttaa vaarantamatta tutkimuksen ja opetuksen laatua. Hän korosti yliopiston toiminnan pitkäjänteisyyttä – nopeat leikkaukset aiheuttavat vahinkoa pitkälle tulevaisuuteen.1 Kun pääsy lähteisiin vaikeutuu, se vaikuttaa työn tuloksiin ja mielekkyyteen. Tutkijan ja opiskelijan arjessa näkyvä konkreettinen esimerkki säästöistä … Lue lisää

Avoimen saatavuuden haasteet

Tieteessä avoin julkaiseminen on 2010-luvun keskeisiä kiistakysymyksiä. Useimmat tunnustavat sen hyödyllisyyden, mutta ansaintalogiikan ratkaiseminen on vaikeaa. Millaisia trendejä on nähtävillä? Miten avoin julkaiseminen etenee Suomessa? Millaisia kehitysmuotoja se saa tulevina vuosina? Open access (OA) ei ole aivan uusi juttu suomalaisille. Jo vuosia kotimaisia tutkijoita on kehotettu tallentamaan tutkimuksiaan avoimille alustoille kuten eri yliopistojen tutkimustietokantoihin. Tiedelehtien … Lue lisää

Kokemuksia OA-lehden toimittamisesta

Nordic Wittgenstein Review (NWR) on pohjoismaisen Wittgenstein-seuran kustantama avoimesti saatava filosofian journaali, jota toimitetaan pitkälti Suomesta käsin. Haastattelimme päätoimittaja Yrsa Neumania, joka on ollut aktiivisesti mukana myös Filosofia.fi-portaalin toimituksessa. Miksi NWR on OA-lehti? ”Koko tieteellisen julkaisun pääasiallinen pointti on jakaa tietoa eli tehdä se julkisesti saatavaksi”, linjaa Neuman. ”Jos otamme tämän tosiasian lähtökohdaksi, on suorastaan … Lue lisää