Filosofian koulukunnat: kommentti Hovilalle

Tiia-Mari Hovila kirjoitti niin & näin -lehden numerossa 3/2020 filosofian kahtiajaosta analyyttiseen ja mannermaiseen filosofiaan. Artikkeli on erinomainen, ja Hovila tekee monta osuvaa huomiota. Haluaisin kuitenkin esittää joitakin täydentäviä näkökulmia. Ennakkoluulot Hovila mainitsee, että hänen tutkimustaan filosofian eri perinteistä motivoi omien opintojensa alkuaikoina havaitsemansa opiskelijoiden vahvat käsitykset molemmista traditioista, vaikka aihetta ei käsitelty opetuksessa juurikaan. … Lue lisää

Voimalliset ajattelun välineet – Haastattelussa Heikki Ikäheimo

”Itseään rajoittava filosofia on määritelmällisesti huonoa filosofiaa.” Uuden Etelä-Walesin yliopistossa vanhempana lehtorina työskentelevä Heikki Ikäheimo (s. 1966) myöntää, ettei erityisemmin perusta ismeistä tai koulukunnista. Vuosikymmen tutkimus- ja opetustyötä ensin Frankfurtissa ja sitten Sydneyssä auttaa ylittämään traditioiden, tieteenalojen ja valtioiden raja-aitoja. Tunnustussuhteita tutkivalle ”nojatuolityöläiselle” tärkeitä ovat niin Hegel-tulkinnat ja persoonien yleisen elämänmuodon universaalit ihanteet kuin sosiaalityön, … Lue lisää

Pääkirjoitus 3/13

  Royaumontin seminaari 1950-luvun lopussa on surullisenkuuluisa esimerkki vuoropuhelusta, joka ei koskaan ottanut tuulta alleen. Tuolloin joukko johtavia angloamerikkalaisia filosofeja kokoontui konferenssiin ranskalaisten kollegoidensa kanssa. Tavoitteena oli etsiä yhteistä maaperää etenkin Oxfordissa vaikuttavan (arki)kielen filosofian ja kanaalin toisella puolen vahvana elävän fenomenologisen perinteen välillä. Kanadalainen filosofi Charles Taylor on luonnehtinut tapahtuman antia tyhjentävästi idiomilla dialogue … Lue lisää