Vastauksia elämänkatsomustiedon ylioppilaskokeessa (syksy 2020)

OSA I: 20 pisteen tehtävät  1. Sosiaaliset kuplat  Ihmiset ovat taipuvaisia etsimään ja puoltamaan omia ennakkokäsityksiään tukevaa informaatiota. Tällaista taipumusta on psykologisessa tutkimuksessa kutsuttu vahvistusharhaksi. Omana aikanamme vahvistusharhalle voi syntyä suotuisat olosuhteet esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, jonka on väitetty luovan samanmielisten kuplia.  1.1 Anna kaksi esimerkkiä siitä, miten sosiaalisessa kuplassa eläminen voi vinouttaa yksilön elämänkatsomusta.  Vahvistusharhaa … Lue lisää

Vastauksia elämänkatsomustiedon ylioppilaskokeessa (kevät 2021)

OSA I: 20 pisteen tehtävät  3. Maassa maan tavalla  Sananlaskun mukaan on toimittava ”maassa maan tavalla”. Tällä tarkoitetaan sitä, että eri paikoissa on noudatettava niissä vallitsevia tapoja, normeja ja lakeja. Pohdi, millä perusteilla sananlaskua voi puolustaa ja kritisoida.  ”Maassa maan tavalla” -idiomista on tullut Suomessa populistisen oikeiston käyttämä iskulause, jolla yritetään rajoittaa erityisesti maahanmuuttajien ja … Lue lisää

Katsomusopetuksen kehittäminen

  Ingressi Keskustelu katsomusaineista on kuulunut asiaan 1960-luvulta lähtien aina yleissivistävää koulutusta uudistettaessa. Se on toistunut hyvin samantapaisin argumentein kuin 1920-luvulla, jolloin asia alun perin ratkaistiin. Samoissa poteroissa pysytteleminen kielii siitä, että uskonnon aseman muuttumista Suomessa 1900-luvulla ei ole vielä osattu sovittaa koulutodellisuuteen. Poteroista pääsemiseksi ehdotan uudenlaista tapaa jäsentää moraalikasvatus ja katsomusopetus koulussa.   Katsomusaineteemapaketin … Lue lisää

Uskonto, kulttuuri, elämänkatsomus, filosofia

  Ingressi Uskonnonopetuksen suomalainen käytäntö on perua evankelis-luterilaisen kirkon historiallisesta erityisasemasta. Kirkon aseman suojaaminen on yhä mallin säilymisen tärkein syy. Syy on ymmärrettävä, mutta se ei saa muodostaa ylittämätöntä estettä uudistuksille. Peruskouluun tulisi tuoda kaikille yhteistä uskonnon-, katsomus- ja etiikanopetusta sekä filosofista dialogia.   Katsomusaineteemapaketin sivulle  

Jälkisanat: koulureformien visioita ja näpertelyä

Peruskoulu on suomalaisen yhteiskunnan kivijalka. Ainoana koko kansaa käytännössä yhdistävänä laitoksena se kokoaa ikäluokat valtakunnallisen oppimäärän äärelle yhdeksäksi tärkeäksi ja herkäksi vuodeksi. Julkisessa keskustelussa koulun painoarvo jää usein piiloon. Lapset ja nuoret on helppo unohtaa, sillä he eivät ole läsnä paikoissa, joissa päätökset tehdään.

Filosofista etiikkaa ja elämänkatsomustietoa ei voi korvata

Ingressi Keskustelu suomalaisesta katsomusopetuksesta kietoutuu arvokasvatukseen. Nykyisen eriytetyn mallin puolestapuhujat korostavat, että jokaisen tulee saada oman arvomaailmansa ja identiteettinsä mukaista opetusta. Kaikille yhteisen uskontotiedon kannattajat taas liputtavat katsomusten- ja kulttuurienvälisen arvodialogin puolesta. Nämä leirit näyttävät jakavan yhteisen lähtökohdan: arvokasvatus voi kantaa hedelmää vain uskontojen maaperässä, ja erityisen kauhistuttavaa olisi, jos koululaiset turmeltaisiin filosofisella etiikalla.   … Lue lisää

Opettaja ihmisiksi olemisesta

  Reilun vuoden aikana Opettaja-lehdessä on käyty sananvaihtoa uskonnolle sopivasta paikasta kouluissamme. Jokusen vastineen kirvoitti jo vuoden 2011 viimeinen numero. Pääkirjoituksessa Hannu Laaksola puolusti joulujuhlien kirkkokäyntejä osana suomalaista tapakulttuuria, ja tätä nykyä opetushallituksen johtokunnan puheenjohtajana toimiva Sari Sarkomaa (kok) lausui lehden haastattelussa kannatuksensa koulun tapahtumien uskonnollisille elementeille. Varsinaisen hälyn nostatti kuitenkin katsomusaineiden uudistuspaineisiin keskittynyt juttu ”Minne … Lue lisää

Arvid Järnefeltin elämänkatsomus

  Kirjoittanut ZACH. CASTRÉN.   Jotakin Järnefeltin kaunokirjallista teosta arvosteltaessa sanottiin kerran seuraavaan tapaan: jos se elämänkatsomus, jota tämä kirjailijamme edustaa, voi innostuttaa häntä vastaisuudessakin luomaan kaunokirjallisesti yhtä vaikuttavia teoksia, niin arvostelijalla ei puolestaan ollut mitään sanottua elämänkatsomusta vastaan. Tuskinpa erehtynee, jos arvelee, että varsin monet Järnefeltin lukijat ovat hänen teoksiaan tältä kannalta lukeneet. He … Lue lisää