Literary reflection, moral agency and socialism – An interview with Lea Ypi

For the philosopher, political theorist, and author Lea Ypi (b. 1979), reflecting on the kinds of socially situated freedom that we might bring to bear in leading our lives is a task that has become all the more urgent in the present historical juncture. There is certainly something to be said for the description of … Lue lisää

”Suomesta joustavan oppimisen mallimaa” – Digivisio 2030 -hankkeen ja korkeakoulutuksen digitalisaation kriittinen analyysi

Tietoyhteiskunnan strategioita ja tietoyhteiskuntamalleja on laadittu Suomessa jo 1990-luvulta. Niissä informaatioteknologioita on pidetty koulutuksen ja jopa koko Suomen pelastuksena. Osana Juha Sipilän hallitusohjelmaa (2015–2019) Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti vuonna 2017 uuden korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyön, Ehdotus Suomelle 100+. Sen yhtenä tuloksena perustettiin korkeakoulukentän kattava koulutuksen digitalisaatiohanke Digivisio 2030. Hankkeessa tavoitellaan kansallista digitaalista ”palvelualustaa”, joka tarjoaa … Lue lisää

Liberalismi kapitalistisena salaliittona

Veikka Lahtinen & Pontus Purokuru, Mikä liberalismia vaivaa? Kosmos, Helsinki 2020. 207 s. Mikä liberalismia vaivaa? on ajatuksia herättävä teos. Pontus Purokuru ja Veikka Lahtinen katsovat liberalismin merkitsevän kapitalismin historiaan tiiviisti kietoutunutta poliittista ajattelua, jossa ”yksilö ja hänen omaisuutensa ovat kaiken lähtökohtia”. He tekevät kahtiajaon ”pinta-” ja ”syväliberalismiin”, sillä heidän mukaansa liberalismista kirjoitettaessa ”ensimmäisen vaikeuden … Lue lisää

Rahasta on puhuttava

Eetu Viren, Raha ja työvoima. Tutkimus rahasta yhteiskunnallisena suhteena, sen voimasta ja vaikutuksista työvoiman luokkakokoonpanoon. Tutkijaliitto, Helsinki 2018. 362 s. Eetu Virenin väitöskirja Raha ja työvoima ei ole ainoa Suomessa viime vuosina julkaistu tutkimus rahasta. Esimerkiksi Jussi Ahokkaan ja Lauri Holapan Rahatalous haltuun -teos (2014) kartoitti rahan merkitystä globaalissa taloudessa. Kolme vuotta myöhemmin Ville Iivarisen … Lue lisää

Sosialismi ja utopia tänään – Vastausvuorossa Erik Olin Wright

Erik Olin Wright luennoimassa

[Laaja verkkoversio] ”On mahdollista ajatella pyrkimystä uudistaa yhteiskuntaa perinpohjaisesti.” Erik Olin Wright (s. 1947) on kuulunut maailman huomatuimpiin sosiologeihin 70-luvulta lähtien. Yhdysvaltalaisprofessorin vahva panos tuntuu erityisesti teorioissa luokasta ja työstä. Hän on tullut tunnetuksi myös tavastaan käyttää ’utopian’ käsitettä marxilaisessa yhteiskunta-analyysissa. Oikeaoppisuuden sijaan Wrightia ohjaa halu selvittää, miten maailma toimii. ”Kompromisseista kieltäytyminen ja vaatimus puhtaudesta … Lue lisää